สพป.สระแก้ว เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวปราณี คงพิกุล ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งบุคลากร  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2563 พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1