สพป.พิษณุโลก เขต 3 แนวทางการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  ประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ แนวทางการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารสถานศึกษา 50 เพชรนเรศวร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม 50 เพชรนเรศวร มีความรู้ความเข้าในการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21   ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก