สุรินทร์ เปิดจุดบริการพักผู้เดินทางไปร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สร.1 เป็นประธานพิธีเปิด จุดบริการพักให้แก่ผู้เดินทางไปร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สืบเนื่องจาก  สพฐ.  กำหนดจัดงาน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์  ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก  ให้กับคณะครู  นักเรียน  รวมทั้งผู้ปกครอง  ที่จะเดินทางไปร่วมงานครั้งนี้  จึงกำหนดจุดบริการพัก  บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 226 (แยกจารพัต ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์) คาดว่าจะมีผู้เดินทางไปร่วมงานจำนวนมาก  และจุดนี้จะเป็นเส้นทางผ่านของผู้ไปร่วมงานฯ ที่เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ  และจุดบริการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก  อบต.จารพัต  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจารพัต  ผู้อำนวยการโรงเรียน  จนท.ตำรวจ  ผู้นำชุมชน