สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบ 1 ปี ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดหนองคาย

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบ 1 ปี ของนายจรูญ  มะลาดวง ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดหนองคาย ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองคาย โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นประธานในการประเมิน พร้อมด้วยดร.นิพนธ์  ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และดร.พิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่นเป็นคณะกรรมการ ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด