สพม.15 นำเสนอประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปีที่ 18

นายสุธี บุญญะถิติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต15 ร่วมนำเสนอประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ปีที่ 18 ประเภทจังหวัดTO BE NUMBER  ONE นำทีมโดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญพาส รักษ์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายกเทศบาลเมืองสุไหงโกลกและผู้อำนวยการโรงเรียน นราธิวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนนราสิกขาลัย และผู้อำนวยการโรงเรียนสวนพระยาวิทยา พร้อมองค์กรเอกชน อำเภอและชุมชนร่วมนำเสนอผลงานบูธนิทรรศการ การนำเสนอรักษาระดับผลงานที่ผ่านมา   การนำเสนอผลงานกิจกรรม  ณ ห้องประชุมอิมแพ็คฟอร์รั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563…ภาพ – ข่าว ขอบคุณเครือข่ายประชาสัมพันธ์