สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายกมล เสาวภาคสุข รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 โดยมีนายวรวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก