สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมพิจารณาการของบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการของบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ  ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีนางสาวรุ่งนภา  ธิศรี รอง ผอ.สพป.นค.1และคณะกรรมการพิจารณาที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด