ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรื่องสั้นหัวข้อ จิตอาสาเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน

ด้วยสภาเครือข่ายจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม จัดโครงการประกวดเขียนเรื่องสั้นในหัวข้อ จิตอาสาเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน หากสนใ่จเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ โครงการประกวดเขียนเรื่องสั้นหัวข้อ จิตอาสาเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน