สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพวิถีใหม่

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น ดร. อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสพป.หนองคาย เขต 1และบรรยายพิเศษ เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพวิถีใหม่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ถึง 19 กันยายน 2563  โดยมีดร.อรรถกร  ชัยมูลและนางสาวรุ่งนภา  ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 รวมจำนวนทั้งหมด 163 คน ณ โรงแรมฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเลย