พิธีปิดการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

วันที่ 20 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้รับมอบหมาย จาก สพฐ. ให้เป็นหน่วยพัฒนาที่ 48 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  5 – 20 กันยายน  2563  และในวันนี้เป็นการจัดอบรมวันสุดท้าย จึงได้จัดพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการพัฒนาฯ และคณะวิทยากร โดยมี ดร. นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบวุฒิบัตรดังกล่าว พร้อมนี้ นายสมเกียรติ  ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง