องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพระราชทาน โรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพระราชทาน พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อพบปะพูดคุยและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 รวมถึงมาตรการหลังการเปิดภาคเรียน และปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านดอนข่า อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายคมป์สังวังษ์ นายอำเภอขุนหาญ
นางราตรี แทนคำ ศึกษานิเทศก์ นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนข่า และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ และเวลา 13.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพระครูธรรมธรสมพล ปญฺญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายคมป์ สังวังสังวังษ์ นายอำเภอขุนหาญ นางราตรี แทนคำ ศึกษานิเทศก์ นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนหาญ และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ