สพป.ยโสธร เขต 1 จัดอบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดอบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในวันที่  21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมือง จังหวัดยโสธร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต จำนวน 43 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คนรวม 129 คน เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้คณะกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย