สพป.สระแก้ว เขต 1 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 21 กันยายน 2563 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 ในนามสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้วได้มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว