สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยนางปิยพร  สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ร่วมในโครงการฯในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัด โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)เป็นประธานในการประชุมสัมมนา  ในโอกาสนี้ ดร.อัมพร พินะสา ยังได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการครอบครัวด้วยรักและห่วงใย ซึ่งมีโรงเรียนมี่ร่วมในโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการจัดนิทรรศการใ

นครั้งนี้ อีกด้วย