สพม.15 ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

18 กันยายน 2563  นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15 รักษาราชการแทนผอ.สพม.15 ได้นำคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ประเภทนักเรียน…ภาพ –  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ / พินีภรณ์ – ข่าว