สพป.หนองคาย เขต 1 การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น ดร. อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ณ ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด