สพฐ. เปิดแพลตฟอร์ม OBEC Content Center คลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ค้นหาข้อมูลง่ายผ่านคอมพิวเตอร์และมือถือ

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดตัวแพลตฟอร์มคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center) โดยมี นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายวรพงษ์ น่วมอินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะผู้บริหาร สพฐ. และทีมงานจากบริษัท มาสเตอ เมกเคอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มีนโยบายให้จัดทำแพลตฟอร์มการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับแพลตฟอร์ม DEEP: Digital Education Excellence Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน การสอบ และการติดตามวัดและประเมินผลของครูและนักเรียน จึงได้จัดทำแพลตฟอร์มคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center) สำหรับเป็นคลังข้อมูลความรู้ขึ้น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) ได้พัฒนาระบบให้ ครอบคลุม รองรับการจัดเก็บ และให้บริการประเภทเนื้อหารวม 8 ประเภท ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน วีดิทัศน์ เสียง ภาพ ข้อสอบ เทมเพลต และแฟลชมัลติมีเดีย โดยจัดเก็บตามหมวดหมู่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ใน 3 หมวดหมู่ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น และระบบทศนิยมดิวอี้ มีโปรแกรมและระบบย่อย 5 ส่วน ได้แก่ Authoring Tool (AT): โปรแกรมสร้างและอัปโหลดเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ Content Verification System (CVS): ระบบตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ Content Center (CC): โปรแกรมใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ Content Management System (CMS): ระบบบริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ และ Local Content Server (LCS): ระบบให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถใช้กับอุปกรณ์ (Devices) ต่าง ๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ PC, Notebook, Tablet และ Mobile ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android iOS และ Windows โดยพร้อมให้บริการกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและแอปพลิเคชันฟรี ได้ที่ contentcenter.obec.go.th และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ facebook.com/ContentCenter , Line@: https://lin.ee/mQtSOE3 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน E-mail: info_contentcenter@obecmail.obec.go.th โทรศัพท์ 02-288-5518 และโทรสาร 02-280-3804