สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ สพป.หนองคาย เขต 1

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ดร.อนันต์  พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ. โดยเคร่งครัด