สพป.ชัยนาท ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่2/2563

วันที่ 23 ก.ย.63 เวลา 07.30 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 35/2563 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference ทั้งนี้ หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สพป.ชัยนาท ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อแจ้งนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท ทั้งนี้ ก่อนวาระการประชุม ได้มีการมอบ การมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลกิจกรรมต่าง ๆ