สพป.สร.1 มอบบ้านโครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน” (หลังที่ 7)

วันที่  23  กันยายน  2563  สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมกับเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เขวาสินรินทร์  จัดพิธีมอบบ้าน ให้กับ ครอบครัวของ เด็กชายระพีพัฒน์  แถวทิม  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์   อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์  ตาม โครงการ”ธารน้ำใจ  สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน” (หลังที่ 7)   โดย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธาน  ทั้งนี้เพื่อ “ เพิ่มโอกาส  และลดความเหลื่อมล้ำ”  ให้กับนักเรียนและครอบครัว  ซึ่งความสำเร็จนี้  เกิดจากความร่วมมือที่ดี  ของ บุคลากร  สพป.สุรินทร์ เขต 1  ผู้บริหารและข้าราชการครูเครือข่ายฯ เขวาสินรินทร์   ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน  รวมถึงฝ่ายปกครอง  หน่วยงาน  องค์กร  ผู้แทนของ  ส.ส. ในพื้นที่  เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุน