รร.ท่าข้ามวิทยา รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

23 กันยายน 2563  นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15 รักษาราชการแทนผอ.สพม.15 ได้นำคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก. ..ภาพ  –  ข่าว พินีภรณ์