บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 24 กันยายน 2563 (เวลา 09.00 น.) บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2563 และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563

โดยมี นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในครั้งนี้ ณ บริเวณสนามโรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ       ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช