++++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดม่วยต่อ++

^^วันศุกร์   ที่ 25   เดือนกันยายน พ.ศ.2563  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1   นำข้าราชการในสังกัดร่วมทำบุญ ถวายสังฆทาน  ณ วัดม่วยต่อ  ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะศักยภาพการปฏิบัติงานและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี  2563  เพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตและเพื่อส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรมในการป้องกันและการทุจริต  นางปรียาภา  คำนุ่น  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ   //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน