สพป.สระแก้ว เขต 1 นิทรรศการงานวิชาการ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการงานวิชาการ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว