สพป.กระบี่ จัดงานวันเกียรติยศเราสร้างเองได้ แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563  ที่ร้านอาหารเมาเท่นวิว อำเภอเมืองกระบี่   นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  เป็นประธานเปิดงานวันเกียรติยศเราสร้างเองได้    แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2563  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  โดยการจัดแสดงผลงานโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  ของโรงเรียนในสังกัด  และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้รับราชการและอุทิศตนเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาให้เกิดคุณประโยชน์ ต่อวงการศึกษา สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและถือเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง  และตอบแทนคุณความดีที่ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนถึงวันเกษียณอายุราชการ รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน   พร้อมมอบเกียรติคุณบัตรยกย่องความดีที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมอบของขวัญแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา  38 ค(2)  ศึกษานิเทศก์ ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ รวมทั้งสิ้น 98  คน พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติการที่เป็นเลิศ และโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ  โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 500 คน