สพป.สร.1 มอบบ้านโครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน” (หลังที่ 8)

วันที่  26  กันยายน  2563  สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมกับเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมืองสุรินทร์ 1  จัดพิธีมอบบ้าน ให้กับ ครอบครัวของ  ด.ญ. วิไลลักษณ์  มั่นยืน   นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกระเพอ   อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  ตามโครงการ”ธารน้ำใจ  สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน” (หลังที่ 8)   โดย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานพิธี  ทั้งนี้เพื่อ “ เพิ่มโอกาส  และลดความเหลื่อมล้ำ”  ให้กับนักเรียนและครอบครัว  ซึ่งความสำเร็จนี้  เกิดจากความร่วมมือของ บุคลากร  สพป.สุรินทร์ เขต 1  ผู้บริหารและข้าราชการครูเครือข่ายฯ เมืองสุรินทร์ 1   ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน  รวมถึงฝ่ายปกครอง  หน่วยงาน  องค์กร   เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุน