หนูน้อยจ้าวเวหา สพม.15

นายสุธี  บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์  เกลี้ยงสะอาด รอง.ผอ.สพม. 15 และทีมผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาสและทีมคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ตามโครงการ หนูน้อยจ้าวเวหา ณ ห้องประชุมจำลองศรีเลขาโรงเรียนนราธิวาส มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเยาวชน จำนวน 300 คนที่ส่งทีมเข้ารับการพัฒนาให้มีทักษะพื้นฐานด้านเครื่องบินไร้คนบังคับ สามารถลงโปรแกรมการบังคับผ่านระบบสั่งการจากคอมพิวเตอร์ และเป็นการปูพื้นฐานเข้าใจถึงโดรน  ในวันดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายวัลลภ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการกพฐ.เป็นประธานเปิดพิธีและมีนายสุธี บุญญะถิติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับ งบประมาณสนับสนุนจาก สพก.จชต. สพฐ.ซึ่งมีนายสราวุธ. เดชมณีรัตน์ เป็นผอ.สำนัก เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563