สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะศึกษาดูงาน สพป. น่าน เขต ๑ ตามโครงการเสริมสร้าง และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง

วันที่ ๒๓ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มอบหมายให้ นายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดไปศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง ณ จังหวัดแพร่ น่าน สุโขทัย โดยศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการ เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ โดยมีนายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ให้การต้อนรับพร้อมคณะ