สพป.ยโสธร เขต 1 จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ

นายอดุลย์ กองทอง  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ /มอบเกียรติบัตร ในการจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่  28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมือง จังหวัดยโสธร โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 131 ราย ซึ่งมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินหลังเกษียณอายุราชการ (ธนาคารกรุงไทย)  สิทธิและสวัสดิการสำหรับข้ราชการบำนาญ (ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายในการดำรงชีวิต (สสจ.ยโสธร)