สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ แซ่คู รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๙๙ รูป พิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีข้าราชการ/ทหาร/ตำรวจ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น/พ่อค้า/ประชาชน/นักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์