เกษียณอายุราชการ สพป.นครปฐม เขต 1 ” สายธารแห่งศรัทธา มุฑิตาบูชาครู “

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในงานเชิดชูเกียรติ ” สายธารแห่งศรัทธา มุฑิตาบูชาครู” และมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรในสังกัด สพป.นครปฐม เขต1 โดยมี นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 โดยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม #นครปฐมเขต1 #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต1 #ไพฑูรย์อรุณศรีประดิษฐ์ #มินประจวบวัน #PoonatNattika #อนุนาถชื่นจิตร์ ชมภาพบรรยากาศตามลิงค์………