กิจกรรมการแข่งขันและคัดเลือกผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)

สพป.ลำปาง เขต 1 จัด

วันที่ 30 กันยายน 2563 สพป.ลำปาง เขต 1 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาจัดกิจกรรมการแข่งขันและคัดเลือกผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โดยมี ดร.เอกฐสิทธิ์ กอบกำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิด และมอบเกียรติบัตร แก่สถานศึกษา ที่ชนะเลิศการแข่งขันฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จากนางสาวศิรินารถ หมูเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายสุรชัย กิมาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสัก และ นายสมเจตต์ ไปเร็ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปันง้าว เป็นกรรมการคัดเลือกผลงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมมณีโชติรส สพป.ลำปาง เขต 1