ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมแสดงความยินดีแด่ท่านดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ท่านดร.อัมพร พินะสา และท่านไมตรี ไตรติลานันท์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งตำแหน่งใหม่

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับท่านดร.อัมพร พินะสา เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมแสดงความยินดีกับนายไมตรี  ไตรติลานันท์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา