สพป.สระแก้ว เขต 1 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 29 คน ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1