สพป.สร.1 มอบบ้านโครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน” (หลังที่ 9 )

วันที่ 29 กันยายน 2563 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมกับเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ จอมพระ 1 จัดพิธีมอบบ้าน ให้กับ ครอบครัวของ ด.ญ. สุนิสา ตลับทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านดินแดง ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ตามโครงการ”ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน” (หลังที่ 9) โดย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานพิธี ได้รับเกียรติจาก ส.ส. ในเขตพื้นที่ ส.จ. นายก อบต. บุคลากร สพป.สุรินทร์ เขต 1 ผู้บริหารและข้าราชการครูเครือข่ายฯ จอมพระ 1 ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ร่วมพิธีมอบบ้าน รวมทั้งการ เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุน ในการ “ เพิ่มโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำ” ให้กับนักเรียนและครอบครัวในครั้งนี้