สระบุรี เขต ๒ รับการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพท.

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สระบุรี เขต ๒
ให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการ สพม. เขต ๑ ,นายต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพท. ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี