ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกาา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดนครปฐม

วันที่ 6 ธ.ค.61 ห้องพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา  2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามความคืบหน้า ภาระงานในแต่ละฝ่ายดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ การดำเนินการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ได้สำเร็จรุล่วงเกิน เกิอบจะสมบูรณ์ทุกฝ่ายคณะดำเนินงาน

 

 

 

 

 

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1