สพป.กระบี่ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคุณธรรรมและความโปร่งใส และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ของ สพป.ชุมพร เขต 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 5  ตุลาคม 2563   ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  นายอดิศร  แก้วเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นำทีมคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคุณธรรรมและความโปร่งใส (ITA)   และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ของ สพป.ชุมพร เขต 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยมี นายมนูญ  จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และคณะบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้การต้อนรับ