สพป.นครราชสีมา เขต 4 ร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์์

วันที่ 6 ธันวาคม 2561  นายปราโมทย์  แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4  มอบหมายให้ นายประเสริฐ  จั่นแก้ว รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4  และนายถวิล  อรัญเวศ  รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4   นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 4 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์