ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจาก BAM มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนในสังกัด สพป.นฐ.เขต 1 กว่าแสนบาท

วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้การต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดี จาก บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM นำโดยคุณประสิทธิ์  เงินถาวรกุล  ผู้จัดการสำนักงานนครปฐม นำทีมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน 6 โรงเรียน  ตามโครงการมอบทุนการศึกษาในปีที่ 13 ของ BAM รวม 36 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเสือ  โรงเรียนวัดทุ่งรี  โรงเรียนวัดหนองศาลา โรงเรียนวัดกำแพงแสน โรงเรียนวัดลำลูกบัว และโรงเรียนบ้านรางมูก เข้ารับทุนการศึกษา โรงเรียน ๆ ละ 6 ทุน ๆ ละ 3000 บาท  พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและขนมให้กับนักเรียนทุกคน ในโอกาสนี้ นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้รับมอบหมายจาก รักษาการ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะ    นายสุทธิวัฒน์  มากมี ผอ.โรงเรียนวัดหนองเสือ เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ  โดยมีโรงเรียนวัดทุ่งรี ได้จัดชุดการแสดงต้อนรับ และบรรเลงดนตรีไทยตลอดช่วงเวลาจนจบพิธีมอบทุนดังกล่าว