นายทวี ทะนอก พร้อมด้วยทีมบริหาร ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังนโยบายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  พร้อมด้วย นายปริญญา  จุฑาสงฆ์, นายยอดรัก  บุรวัฒน์, นายสุดใจ  สุปัญบุตร  รอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. และรับฟังนโยบาย จาก ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการ   การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบ สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ และเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน  ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24