ผอ.สพป.จันท์2 ร่วมพิธีเปิดกีฬา สพฐ.เกมส์ ภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.*** น.ส.รัตนา  อยู่สวัสดิ์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
พร้อมคณะฯ   ได้ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา  “สพฐ. เกมส์”  ครั้งที่ 1  ภาคตะวันออก  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอัมพร พินะสา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ สนามกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
ทั้งนี้ การแข่งขันระดับภาคตะวันออก เป็นไปตามแนวทางและนโยบายที่ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ขับเคลื่อนงานด้านการนำกีฬาเข้าสู่
ระบบการศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาในสถานศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาขึ้นในระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2561

และในโอกาสนี้  น.ส.รัตนา  อยู่สวัสดิ์  ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2  ได้ไปร่วมเชียร์และให้กำลังใจแก่นักกีฬาโรงเรียนในสังกัด
สพป.จันทบุรี เขต 2    ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดจันทบุรี  เข้าแข่งขันฯ  (วอลเล่ย์บอลหญิง    โรงเรียน   วัดทับไทร,
วอลเล่ย์บอลชาย โรงเรียนบ้านโพธิ์,เซปัคตะกร้อ โรงเรียนวัดคลองพลู,ฟุตบอลชาย โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
และ ฟุตซอล โรงเรียนบ้านตาเรือง)