ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานมหกรรมวิชาการ ระดับศูนย์เครือข่ายฯ

***6 ต.ค 2563 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานมหกรรมวิชาการ ระดับศูนย์เครือข่ายฯ ของศูนย์เครือข่ายเสมาสลินดง ศูนย์เครือข่ายฯ มิตรสายชล และศูนย์เครือข่ายฯ กะพ้อ ซึ่งระดับเขตพื้นที่ฯ ได้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 21-22 ต.ค. 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพ ที่ 113 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

***นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหา กิจกรรมมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครู บุคลากรในสังกัด ได้พัฒนาความสามารถด้านวิชาการ การแสดงและทักษะวิชาชีพ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอและเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศ ด้านวิชาการ การแสดง และทักษะด้านวิชาชีพในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอและเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปรากฏต่อสาธารณชน

มนทิชา  แวซอเหาะ    ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี     รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th