เลขาธิการ กพฐ. ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงาน “อาชีวศึกษายกกำลังสอง” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

7 ต.ค.2563 เวลา 09.00น. ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงาน “อาชีวศึกษายกกำลังสอง” โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฐฏพล ทีปสุวรรณ กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี