สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 37/2563

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายนิพัฒน์ มณี ผอ. สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ การเพียร นายสมชาย ลิ้มประจันทร์ และนางสาวสายใจ พุ่มถาวร รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย รวมทั้งบุคลากร สพป. กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 37/2563 ภาคพิเศษ ตอน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบแนวนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบ “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” และเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน

ทั้งนี้ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบ “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจะนำข้อราชการไปสู่การปฏิบัติต่อไป โดยรับชมรายการ ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สพป.กาญจนบุรี เขต 4