ข้าราชการ สพป.นฐ.เขต 1 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 นำบุคลากร สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบ “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” และความปลอยภัยในโรงเรียน ผ่านทางระบบทางไกล VDO conference ณ ห้องประชุมจันหอม สพป.นครปฐม เขต 1
+4
0
จำนวนคนที่เข้าถึง
0
จำนวนการมีส่วนร่วม
โปรโมทโพสต์
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์