สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2563 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย คณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2563 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาจาก สพฐ. สู่การปฏิบัติ หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สพป.ชัยนาท ได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ เพื่อหารือและแจ้งข้อราชการ ข่าวสาร ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท