สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๖๑

วันพุธที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  ณ  หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา