สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ ครั้งที่ 4

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นำบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมออกกำลังกายต้านภัยโควิด (Anti-COVID : Anti Corruption) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6