สพป.หนองคาย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุรถชน โรงเรียนจันทราราม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะฉก.ชน.สพป.นค.1 (ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1) เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือของกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้กับครอบครัวของเด็กชายเด็กชายธนวัฒน์  แก้วงามสอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจันทรารามที่ได้ประสบอุบัติเหตุรถชนอาการสาหัส   ด้วยได้รับการประสานจากผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรารามว่า มีเด็กนักเรียนโรงเรียนจันทรารามชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ประสบอุบัติเหตุรถชนอาการสาหัส และเหตุเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม  ที่ผ่านมา ณ  โรงพยาบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย   สำหรับ ศูนย์ฉก.ชน.สพป.นค.1ได้ดำเนินการขึ้นเพื่อช่วยเหลือ บรรเทา เยียวยาในเบื้องต้นแก่ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัยและเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดสพป.นค.1 ตามนโยบายท่านดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป